top of page
DSC_005defr2-001.jpg

Golden Visa

ARI-Golden Visa là chương trình mà thông qua đó một gia đình có thể nộp đơn xin Cư trú và quốc tịch Bồ Đào Nha chỉ bằng cách đầu tư vào bất động sản. Chương trình này nhằm mục đích cho các công dân bên ngoài Liên minh châu Âu muốn theo đuổi hoạt động đầu tư ở Bồ Đào Nha.

 

Công ty PortViet đại diện cho khách hàng xử lý toàn bộ quy trình, kể từ khi khách hàng quyết định đầu tư cho đến khi hộ chiếu Bồ Đào Nha được trao cho họ. Kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi chính là lợi thế rõ ràng so với các bên cung cấp dịch vụ chung.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

bottom of page