top of page
passaporte-português-2-cláudia-paiva-8

Chương trình đầu tư hoạt động nghề nghiệp độc lập.

Với bốn bước đơn giản sau đây, đơn xin Chương trình đầu tư hoạt động nghề nghiệp độc lập của bạn sẽ được Sở Di trú (SEF) đánh giá phê duyệt ngay mà bạn không cần phải rời khỏi đất nước của bạn.
1- Ký Hợp đồng Dịch vụ với công ty PortViet, thanh toán chỉ với 5.000€;
2- Tại ký Giấy ủy quyền cho phép công ty PortViet mở tài khoản ngân hàng cá nhân thay mặt khách hàng, cũng như quản lý hồ sơ  Chương trình đầu tư hoạt động nghề nghiệp độc lập của bạn;
3- Lựa chọn từ danh sách mà công ty PortViet gợi ý một bất động sản phù hợp để đầu tư, ký Hợp đồng Đặt cọc Bất động sản chỉ với 20.000€;
4- Cung cấp cho công ty PortViet các giấy tờ liên quan (lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận kết hôn, v.v.), có thể dễ dàng xin được ở Việt Nam với sự hỗ trợ của nhân viên chúng tôi.

Golden Visa Express: Venda
bottom of page